Stubovi

Stubovi

Drveni stubovi

 • Drveni stub ∅11 – 4,5m – šif.26
 • Drveni stub ∅11 – 4,0m – šif.78
 • Drveni stub ∅13 – 4,5m – šif.25
 • Drveni stub ∅13 – 4,0m – šif.79
 • Drveni stub ∅14 – 4,5m – šif.56
 • Drveni stub ∅14 – 4,0m – šif.107
Drveni stubovi su izrađeni od drveta belog i crnog bora, jele i smrče metodom potpunog upijanja u rastvoru neorganskih soli.

Betonski stubovi

 • Betonski stub 7×8 – 4,5m – šif.47
 • Betonski stub 7×8 – 4,0m – šif.216
 • Betonski stub 10×12 – 4,5m – šif.137
 • Betonski stub 10×12 – 4,0m – šif.217
 • Betonski stub 13×14 – 4,5m – šif.144
Betonski stubovi nabavljeni od eminentnog evropskog proizvođača mogu se naručiti u velikom broju dimenzija. Kvalitet svetske klase garantuje trajnost i nepromenjenost karakteristika tokom životnog veka zasada.