Video

Video

Sajam voćarstva "Fruchtwelt Bodensee"

Gruza agrar - Berba jabuka I

Grad - snimak pod mrežom

Savetovanje voćara 2013

Gruza agrar - Berba jabuka II

Grad - snimak pod mrežom nakon nevremena

Plantaža nektarine i jabuke

Mašinska sadnja i pobijanje stubova - GA

Mašinska sadnja - Gruža agrar