Video

Video

Savetovanje voćara 2019 - Gruža agrar 

Drugi sabor voćara "GRUŽA 2018" 

Sajam voćarstva "Fruchtwelt Bodensee"

Gruza agrar - Berba jabuka I

Grad - snimak pod mrežom

Gruža agrar - Zaštita voćnjaka

Savetovanje voćara 2013

Gruza agrar - Berba jabuka II

Grad - snimak pod mrežom nakon nevremena

Plantaža nektarine i jabuke

Mašinska sadnja i pobijanje stubova - GA

Mašinska sadnja - Gruža agrar