Drveni stubovi

  • Drveni stub ∅11 – 4,5m – šif.26
  • Drveni stub ∅11 – 4,0m – šif.78
  • Drveni stub ∅13 – 4,5m – šif.25
  • Drveni stub ∅13 – 4,0m – šif.79
  • Drveni stub ∅14 – 4,5m – šif.56
  • Drveni stub ∅14 – 4,0m – šif.107

Drveni stubovi su izrađeni od drveta belog i crnog bora, jele i smrče metodom potpunog upijanja u rastvoru neorganskih soli.