Kapa za drveni stub ∅18-21

Kapa za drveni stub ∅18-21 – šif.60