Kapa za drveni stub – komplet GA

  • Kapa za drveni stub ∅13 – komplet GA – šif.143
  • Kapa za drveni stub ∅16 – komplet GA – šif.146

Kapa za drveni stub – komplet GA sastoji se od plastičnog poklopca i seta koji uključuje M10 maticu, savijenu zakrivljenu podlošku 40, metalnu podlošku 44, navrtku M10x20 OK17, hangar vijak 10×150 i plastičnu podlošku. Kapa je izrađena visoko kvalitetne plastike koja je UV stabilna i ne oštećuje mrežu, a svi metalni elementi su toplo cinkovani. Ponuda obuhvata kape u različitim dimenzijama u zavisnosti od dimenzija stubova na koje se postavljaju.