U-ekser nazubljeni 3,5×35

U-ekser nazubljeni 3,5×35 – šif.84