U-ekser nazubljeni 4×50

U-ekser nazubljeni 4×50 – šif.21