Vitlo za žicu i sajlu – kolica

Vitlo za žicu i sajlu – kolica – šif.105