Voćarska platforma „ŠUMADINKA“

Voćarska platforma „ŠUMADINKA“- šif.314
Voćarska platforma „Šumadinka“ je proizvod tima Gruža agrar koja je prilagođena i namenjena za rad u intenzivnim zasadima voća. Pomaže dosta i ubrzava berbu, olakšava skupljanje i širenje mreže. Na platformu se mogu staviti tri boks palete i predviđena je za osam radnika. Sistem podizanja platforme funkcioniše preko dva hidraulična klipa. Kompletna platforma je zaštićena od korozije i ofarbana kvalitetnom bojom.

  • Nosivost platforme je 2000 kg.

   • Dimenzije platfome:

    • Širina 1700 mm,
    • Dužina bez rude 3900 mm,
    • Dužina sa rudom 5100 mm,
    • Izvlačenje fioka levo i desno po 1000 mm,
    • Najniža pozicija 1100 mm,
    • Najviša pozicija 2500 mm.

USKLAĐENO STANDARDOM SRPSEN ISO 12100