Pozivamo Vas na IX savetovanje voćara “Gruža 2020”