Mašinska sadnja

Gruža agrar u svom asortimanu usluga posebno izdvaja mašinsku sadnju. Prednosti mašinske sadnje posebno se pokazuju na većim parcelama čime se osigurava postavljanje sadnog materijala bez oštećenja i smanjuje učešće ljudske greške.Ovom tehnologijom postiže se željeni prored i razmak između sadnica, na celoj parceli, u skladu sa zahtevima vrste. Vreme sadnje upotrebom mašine drastično se smanjuje u odnosu na sve druge metode.