Mašinsko utiskivanje stubova

Obavlja se mašinama specijalizovanim za ovu vrstu posla. Ovakav način rada omogućava precizno postavljanje sistema u skladu sa projektom i stabilnost sistema u slučaju ekstremnih vremenskih uslova. Svojim kupcima Gruža agrar daje garanciju na sistem postavljen mašinskim putem, što omogućava sigurnost investicije i mogućnost planiranja na duži rok.