Projekat sistema protivgradne mreže

Po donošenju odluke o vrsti kulture naši tehničari izlaze na teren gde sprovode merenje terena na kome će se vršiti sadnja. Projekat sadrži kompletnu specifikaciju postavke sistema protivgradne zaštite na osnovu koje se formira ponuda. U okviru ponude sadržana je usluga transporta, mašinskog pobijanja stubova, mašinsko uvrtanje ankera, mašinska sadnja, zatezanje sajle, postavka mreže i obuka o održavanju i načinu korišćenja protivgradnog sistema. Informacije potrebne za izradu projekta sistema protivgradne mreže:
 1. Skica parcele (sa ucrtanim pristupnim putem),
 2. Nagib terena,
 3. Broj redova,
 4. Dužina redova,
 5. Rastojanje između redova,
 6. Rastojanje između sadnica,
 7. Vrsta kulture
 8. Starost zasada,
 9. Tip zemljišta
 10. Ime i prezime,
 11. Lokacija parcele,
 12. Naziv i adresa firme (matični broj i PIB) ili poljoprivrednog gazdinstva (BPG),
 13. Kontakt telefon (fiksni i mobilni),
 14. E-mail.
* Izrada projekta na osnovu koje se definiše ponuda sa detaljnim predračunom je besplatna. * Ukoliko želite da konkurišete za subvencije ili dobijanje poljoprivrednih kredita, naš projektni tim obezbediće Vam svu potrebnu dokumentaciju.