Video

Voćarska platforma "Šumadinka"

X Savetovanje voćara - Gruža 2021

Treći sabor voćara - Gruža 2019
2. deo

Treći sabor voćara - Gruža 2019
1. deo

Savetovanje voćara 2019 - Gruža agrar

Grad - snimak pod mrežom

Grad - snimak pod mrežom nakon nevremena

Drugi sabor voćara "GRUŽA 2018"

Gruža agrar - Zaštita voćnjaka

Plantaža nektarine i jabuke

Savetovanje voćara 2013 - Gruža agrar

Sajam voćarstva "Fruchtwelt Bodensee"

Mašinska sadnja i pobijanje stubova - GA

Gruza agrar - Berba jabuka I

Gruza agrar - Berba jabuka II

Mašinska sadnja - Gruža agrar