Svi naši plastični elementi

Kapa GA za betonski stub 7x8

Kapa GA za betonski stub 10x12

Plaketa za spajanje mreže “Star”

Plaketa za bočnu mrežu

Mala plaketa GA

Lančić za zimsko fiksiranje mreže

Kapa GA za drveni stub ⌀140-⌀160

Kapa GA za drveni stub ⌀140-⌀160

Kapa GA za drveni stub ⌀140-⌀160